Den tekniska förvaltningen baseras på en detaljerad underhållsplan som vi tar fram för varje fastighet. Denna plan uppdateras ständigt för att kunna fånga upp byggnadstekniska förändringar och hyresgästbehov men även underlätta fastighetsägarens budgetering av drift- och underhållskostnader.