Våra fastighets- och drifttekniker utför tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll i kundernas fastigheter. Vi föbättrar även ditt inomhusklimat, hjälper till med energioptimergin och bearbetning av drftstatistik samt avrop av myndighetsbesiktningar. Vid eventuell felstatistik rapporterar våra tekniker problemen. De sammanställer slutligen klimatrapporter och följer upp mediaförbrukning. Som fastighetsskötare ser vi kontinuerligt över fastigheten och kontrollerar att allt fungerar. Vi erbjuder våra fastighetsägare en trygg och skräddarsydd lösning för fastighetsdriften. Våra åtaganden innebär snabb service vid akuta problem samt åtgärdsförslag för att optimera driften.