Att en verksamhets ekonomi behöver regelbunden förvaltning är ingen nyhet, däremot kan det göras på ett lönsamt sätt för att både kortsiktigt och långsiktigt spara pengar. Åkerbloms Fastigheter hjälper dig med hanteringen av leverantörsfakturor, kontering, utbetalningar och avstämningar. På den ekonomiska förvaltningen ligger också hyresadministration inklusive redovisning, bokslut och moms.